Kursy stylizacji paznokci

Szkolenia, usługi i produkty - manicure, pedicure oraz tipsy Kursy przedłużania / stylizacji paznokci prowadzone są indywidualnym tokiem dopasowanym do potrzeb kursanta (kursy podstawowe, zaawansowane, doszkalające i specjalistyczne). Szkolenia prowadzone są w indywidualnym systemie (1-4 osób w grupie).

Adresatami szkoleń są osoby fizyczne oraz zorganizowane grupy np. z Urzędu Pracy, szkół kosmetycznych oraz salonów kosmetycznych. Uczestnicy szkoleń zdobywają nowy, niezwykle atrakcyjny i pożądany na rynku pracy zawód - stylisty paznokci.

Kursantami mogą być osoby w różnych grupach wiekowych, zarówno chcące podnieść posiadane kwalifikacje, jak i zamierzające zmienić dotychczas wykonywany zawód. Nasze wieloletnie doświadczenie w branży kosmetycznej oraz znajomość potrzeb kursantów zapewnia najwyższą jakość szkoleń.

Dlaczego warto szkolić się u nas?

Oferta szkoleń z zakresu kosmetyki dłoni i stóp

 Podstawowe kursy stylizacji paznokci

Nowoczesne metody stylizacji paznokci
żel UV, akryl + obsługa frezarki

czas: 40h zajęć + egzamin praktyczny i teoretyczny
grupa:1-4 osób
cena: 1200 zł

1. Cel szkolenia
Na szkoleniu kursant poznaje wszystkie zagadnienia, które są niezbędne do rozpoczęcia pracy w zawodzie stylisty paznokci. Absolwent szkolenia potrafi samodzielnie wykonać prawidłowo przedłużanie paznokci metodą akrylową i żelową. Absolwent szkolenia potrafi posługiwać się dowolną techniką pracy: tips lub forma, potrafi wykonać przedłużanie paznokci połączone z wtopieniem ozdób, pielęgnować, dopełniać i usuwać sztuczne paznokcie.

2. Uczestnicy szkolenia
Adresatami szkoleń są osoby indywidualne oraz zorganizowane grupy np. ze szkół oraz salonów kosmetycznych. Kursantkami mogą być osoby w różnych grupach wiekowych, zarówno chcące podnieść posiadane kwalifikacje, jak i zamierzające zmienić dotychczas wykonywany zawód. O przyjęciu na kurs nie decydują egzaminy wstępne. Warunkiem przyjęcia uczestnika na szkolenie jest wyrażenie zgody osoby zainteresowanej oraz spełnienie wymagań związanych z finansowaniem kursu.

3. Środki dydaktyczne
Szkolenie składa się z dwóch etapów: wykładu wprowadzającego kursantów w zagadnienia teoretyczne oraz ćwiczeń w przystosowanej pracowni, podczas których kursanci poznają zagadnienia praktyczne. Zajęcia praktyczne odbywają się na modelkach z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i produktów kosmetycznych.

4. Organizacja szkolenia Kurs obejmuje 5 spotkań po 8h/dzień w godzinach 9:00-15:00 + egzamin teoretyczny i praktyczny. Zajęcia odbywają się codziennie lub co drugi dzień. Istnieje możliwość ustalenia terminu rozpoczęcia kursu.

Cena kursu obejmuje wszystkie materiały wykorzystywane na szkoleniu. Po egzaminie kursant otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu stylizacji paznokci w języku polskim oraz na życzenie istnieje możliwość wystawienia certyfikatu w języku angielskim.

5. Ramowy program szkolenia

Powiększ program szkolenia Kliknij na tabeli aby powiększyć.

Ramowy program kursu stylizacji paznokci metodami żelową i akrylową

 Szkolenia uzupełniające

Szkolenie ze stylizacji paznokci

Jedna metoda: akryl lub żel UV + obsługa frezarki
czas: 20h + egzamin praktyczny i teoretyczny
grupa:1-4 osób
cena: 600 zł

Program szkolenia
1. Zasady BHP przy przedłużaniu paznokci.
2. Przedłużanie paznokcia na tipsie.
3. Przedłużanie paznokci na formie (pemanent French).
4. Wtapianie ozdób 3D: cyrkoni, brokatów, hologramów,
ozdób aqua, suszone kwiatki, kruszonych muszelek.
5. Usuwanie sztucznych paznokci.
6. Uzupełnianie sztucznych paznokci.
7. Pielęgnacja sztucznych paznokci.
8. Obsługa frezarki.


Szkolenie specjalistyczne Fiberglass-Reperacja

Reperacja i wzmacnianie naturalnych paznokci metodą Fiberglass
Cena: 250 zł
Czas: 10h
Grupa: 1-2 osób


1. Cel szkolenia
Na szkoleniu uczestnik poznaje metodę Fiberglass dla reperacji i wzmocnienia naturalnego paznokcia. Metoda ta jest często stosowana w dobrych salonach stylizacji paznokci.

2. Uczestnicy szkolenia
Adresatami szkolenia są styliści paznokci chcący wzbogacić ofertę swojego salonu o zabieg naprawy naturalnego paznokcia.

3. Środki dydaktyczne
Szkolenie odbywa się w przystosowanej pracowni, podczas których kursanci poznają zagadnienia praktyczne. Zajęcia odbywają się na modelkach z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i produktów kosmetycznych.

4. Organizacja szkolenia
Istnieje możliwość ustalenia terminu rozpoczęcia szkolenia. Cena szkolenia obejmuje wszystkie materiały wykorzystywane na szkoleniu. Po szkoleniu uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia specjalistycznego szkolenia. Szczegółowe informacje pod nr tel. +48 508 841 120

5. Program szkolenia:
1. Nakładanie Fiberglass na naturalny paznokieć w celu reperacji.
2. Utwardzanie naturalnych paznokci za pomocą Fiberglass
3. Pielęgnacja paznokci naturalnych pokrytych Fiberglass
4. Dopełnianie paznokci pokrytych Fibegglass
5. Sciąganie Fiberglass

Szkolenie specjalistyczne Fiberglass-Przedłużanie

Przedłużanie paznokci metodą Fiberglass
Cena: 250 zł
Czas: 10h
Grupa: 1-2 osób


1. Cel szkolenia
Na szkoleniu uczestnik poznaje metodę przedłużania paznokci metodą Fiberglass.

2. Uczestnicy szkolenia
Adresatami szkolenia są styliści paznokci chcący wzbogacić ofertę swojego salonu o zabieg przedłużania paznokci metodą Fiberglass.

3. środki dydaktyczne
Szkolenie odbywa się w przystosowanej pracowni, podczas których kursanci poznają zagadnienia praktyczne. Zajęcia odbywają się na modelkach z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i produktów kosmetycznych.

4. Organizacja szkolenia Istnieje możliwość ustalenia terminu rozpoczęcia szkolenia. Cena szkolenia obejmuje wszystkie materiały wykorzystywane na szkoleniu. Po szkoleniu uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia specjalistycznego szkolenia. Szczegółowe informacje pod nr tel. +48 508 841 120

5. Program szkolenia
1. Metody nakładania Fiberglass na tipsie.
2. Metody pielęgnacji paznokci zbudowanych metodą Fiberglass.
3. Dopełnianie paznokci przedłużonych metodą Fibeglass.
4. Sciąganie sztucznych paznokci zbudowanych metodą Fiberglass.

Szkolenie specjalistyczne Fiberglass-Complex

Reperacja i wzmacnianie oraz przedłużanie paznokci
metodą Fiberglass

Cena: 450 zł
Czas: 20h
Grupa: 1-2 osób


Program szkolenia
Program szkolenia obejmuje wszystkie zagadnienia ujęte w specjalistycznych szkoleniach Fiberglass: Reperacja i wzmacjanie naturalnych paznokci metodą Fiberglass oraz Przedłużanie paznokci metodą Fiberglass. Szczegółowe informacje pod nr tel. +48 508 841 120.


Programy oferowanych kursów i szkoleń są programami autorskimi i stanowią własność intelektualną ośrodka "Edyta Piotrowska - Kult Paznokcia - Profesjonalna kosmetyka dłoni i stóp" i jako takie podlegają ochronie zgodnie z ustawą o "Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych" z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami.